QUI CHẾ HOẶT ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHOẢN

1. Điều kiện sử dụng 

1.1 Ứng dụng Tài Xế Của Bạn ( Sau đây gọi tắt là Ứng Dụng) do Công Ty Cổ Phần Tài Xế Của Bạn ( sau đây gọi tắt là công ty ) quản lý là ứng dụng di động kết nối người có nhu cầu thuê tài xế hay phương tiện và tài xế (sau đây gọi là khách hàng) với các nhà cung cấp dịch vụ tài xế xe máy, tài xế xe ô tô, nhà cung cấp dịch vụ xe máy, xe ô tô cùng với tài xế ( Sau đây gọi là nhà cung cấp )

1.2 Bằng việc sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, Khách hàng cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng Khách hàng có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự để chấp thuận và đồng ý sử dụng Dịch vụ. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin mà Khách hàng cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc Khách hàng sử dụng Ứng dung và Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân Khách hàng. Khách hàng cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình và Khách hàng không được chuyển giao hoặc bằng cách nào khác chuyển nhượng Tài khoản người dùng của Khách hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình và thành phố nơi Khách hàng có mặt khi đang sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ.

1.3 Khách hàng đồng ý và cam kết:

- Khách hàng sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp;

- Khách hàng sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ phù hợp với mục đích mà Ứng dụng và Dịch vụ hỗ trợ;

- Khách hàng đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của Khách hàng sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian; và

- Khách hàng đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân Khách hàng, Tài xế, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

1.3 Bằng việc sử dụng Ứng dụng và cung cấp Dịch vụ, Nhà cung cấp cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng Nhà cung cấp  có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật để chấp thuận và đồng ý cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng. Nhà cung cấp cam kết sẽ tuân thủ các quy định trong thỏa thuận được ký với Công ty, Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp và các chính sách, quy định khác của Công ty để đảm bảo cung cấp Dịch vụ một cách tốt nhất cho Khách hàng.

2. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử giữa Khách hàng và Nhà cung cấp

Khi Khách hàng nhập các thông tin về Dịch vụ, có được giá dịch vụ của loại hình dịch vụ có nhu cầu sử dụng, và ấn nút “Đặt”, Khách hàng đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng điên tử. Nếu không có Nhà cung cấp nhận giao kết hợp đồng điện tử thì quý khách có thể gọi đến số hotline 0911277799 công ty sẽ cho Nhà cung cấp đến tận nơi giao kết hợp đồng điện tử

Đề nghị giao kết hợp đồng của Khách hàng được hệ thống gửi đến Nhà cung cấp với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (loại dịch vụ, nơi thực hiện, nơi kết thúc, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán), Nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Khách hàng bằng cách bấm “đồng ý”.

Khi Nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng dụng sẽ hiện lên thông tin của khách hàng và thông tin của Nhà cung cấp đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

3. Quy trình thanh toán

Khách hàng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho tài xế:

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về Dịch vụ;

Bước 2: Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về Dịch vụ trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng;

Bước 4: Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhà cung cấp sau khi Dịch vụ hoàn thành.

Cách 2: Thanh toán qua thẻ ngân hàng:

Chúng tôi sẽ cập nhật

4. Quyền sở hữu

Ứng dụng và các quyền liên quan đều thuộc quyền sở hữu của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác.Việc Thành viên sử dụng Ứng dụng không thể hiện việc Công ty đồng ý hoặc cấp cho thành viên các quyền sử dụng hoặc tham chiếu, trực tiếp hay gián tiếp, một phần hay toàn bộ, tên Công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu hoặc nhãn hiệu, v.v. của Công ty hay là của các tổ chức cấp phép cho Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Truy cập và sử dụng

5.1 Công ty nghiêm cấm sử dụng trái phép Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào Ứng dụng, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Ứng dụng. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Ứng dụng, Công ty có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào Ứng dụng của khách hàng tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại (nếu có).

5.2 Khách hàng phải lập tức thông báo cho Công ty bất cứ trường hợp nào mà Tài Khoản khách hàng bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật tên truy cập tài khoản và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng tên truy cập tài khoản và mật khẩu của khách hàng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc tài khoản của khách hàng bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép.

6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

6.1 Tự quản lý tài sản trong phương tiện của mình khi nhà cung cấp đến làm việc trên phương tiện mà Khách hàng yêu cầu cung cấp Dịch vụ và dùng phương tiện của khách .Khách hàng phải kiểm tra thông tin nhà cung cấp gồm hình tài xế, ứng dụng trên điện thoại, đồng phục ( nếu có ) và phương tiện tài xế ( nếu sử dụng dịch vụ Tìm Tài Xế và Xe đi tỉnh) và số điện thoại của tài xế phải trùng khớp với thông tin trên Ứng dụng.

6.2 Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh (không có hoá chất độc hại, không bị ô nhiễm, không có các hành vi quấy rối, xâm phạm tính mạng, nhân phẩm,…) cho nhà cung cấp

6.3 Hướng dẫn, giám sát nhà cung cấp và chia sẽ lộ trình di chuyển cho người thân ( Nếu muốn) trong quá trình thực hiện Dịch vụ để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

6.4 Khách hàng kiểm tra và xác nhận kết quả thực hiện Dịch vụ của nhà cung cấp  trước khi thanh toán.

6.5 Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ đã thực hiện và phụ phí (nếu có).

6.6 Để đảm bảo quyền lợi, Khách hàng không được đặt Dịch vụ trực tiếp với Nhà cung cấp. Công ty không chịu trách nhiệm về các dịch vụ được thỏa thuận trực tiếp khác (nếu có) giữa Khách hàng và nhà cung cấp nếu không thông qua Ứng dụng và hotline của công ty.

6.7 Trong trường hợp có nghi ngờ hay phát hiện Nhà cung cấp có hành vi vi phạm pháp luật (trộm cắp hoặc làm hư hỏng tài sản của Khách hàng), ngay lập tức kể từ lúc xảy ra sự cố, Khách hàng thông báo và cung cấp bằng chứng, hình ảnh (nếu có) cho Công ty để phối hợp xử lý. Trước khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền thì Khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan, tổ chức nào không có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty.

6.8 Nếu trong quá trình cung cấp Dịch vụ xảy ra sự cố đáng tiếc như hư hao tài sản hay trộm cắp thì Công ty sẽ hỗ trợ Khách hàng tối đa, bằng cách cung cấp thông tin và hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng để cùng xử lý.

6.9 Trong nỗ lực hợp lý, Công ty sẽ phối hợp với nhà cung cấp để giải quyết khiếu nại phát sinh từ Dịch Vụ được thực hiện bởi nhà cung cấp. Để tránh hiểu nhầm, Khách hàng theo đây ghi nhận và đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ sẽ thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà cung cấp.

6.10 Khách hàng hiểu và đồng ý rằng nhà cung cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Dịch Vụ mà được cung cấp cho Khách hàng thông qua Ứng dụng.

7. Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp

7.1 Tuân thủ các quy định trong Thỏa thuận được ký với Công ty, Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp và các chính sách, quy định khác của Công ty để đảm bảo cung cấp Dịch vụ một cách tốt nhất cho Khách hàng.

7.2 Chủ động trong việc giải quyết tranh chấp với Khách hàng và bồi thường thiệt hại cho Khách hàng nếu tranh chấp được chứng minh là do lỗi của nhà cung cấp

7.3 Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7.4 Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung cấp Dịch vụ qua Ứng dụng;

7.5 Không được hành động gây mất uy tín của Công ty dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các nhà cung cấp bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Công ty;

8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty và Miễn Trừ Trách Nhiệm

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Công ty

- Thu hộ tài xế tiền thanh toán từ Khách hàng nếu khách thanh toán qua ngân hàng

- Chấm dứt quyền sử dụng Ứng dụng của  nhà cung cấp ngay lập tức khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Điều khoản sử dụng hay bất kỳ chính sách, quy định nào của Công ty;

- Minh bạch về tài khoản, giá cho Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng;

- Kết nối những nhà cung cấp đã được cung cấp lý lịch, giấy tờ pháp lý và đã được đào tạo theo đúng tiêu chuẩn của Công ty;

- Sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản hồi từ Khách hàng về chất lượng Dịch vụ;

8.2. Miễn trừ trách nhiệm

- Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hay bảo lãnh đối với độ tin cậy, tính an toàn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hay tính sẵn có của bất kỳ dịch vụ nào của ứng dụng. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba nào là hoàn toàn thuộc về riêng Khách hàng và Khách hàng sẽ không kiện hoặc/và đòi Công ty bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào.

- Công ty không có trách nhiệm bồi thường bất kì thiệt hại nào mà Khách hàng phải gánh chịu do sử dụng Ứng dụng

9. Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

9.1 Công ty sẽ hỗ trợ nhà cung cấp tiếp nhận khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ được kết nối qua Ứng dụng Tài Xế Của Bạn. Các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Tài Xế Của Bạn sẽ được giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều khoản sử dụng này.

9.2 Khi phát sinh khiếu nại liên quan đến Dịch vụ, Công ty sẽ ưu tiên trong việc tự thương lượng, hòa giải giữa Khách hàng và nhà cung cấp. Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại thông qua các hình thức như sau:

Gửi email đến địa chỉ hieunv@taixecuaban.com hoặc liên hệ số hotline 0911277799. Thời hiệu để Công ty tiếp nhận khiếu nại là ba [3] ngày làm việc kể từ ngày sử dụng Dịch vụ.

Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty về khiếu nại, Ứng dụng sẽ chủ động phối hợp với Công ty để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty hoặc ủy quyền cho Công ty thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Công ty có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

9.3 Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty sẽ phối hợp với nhà cung cấp để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

9.4 Các bên bao gồm Nhà cung cấp và Khách hàng có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà cung cấp phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa nhà cung cấp và Khách hàng. Công ty sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến nhà cung cấp và Khách hàng nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

10. Tạm ngưng và từ chối cung cấp Dịch vụ

Công ty có quyền đơn phương tạm ngưng hoặc từ chối cho phép Khách hàng đặt Dịch vụ trong một số trường hợp đặt biệt và trong trường hợp Khách hàng vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng và các quy định sau:

Vi phạm

Số ngày khoá đặt Dịch vụ

3 lần huỷ Dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

7 ngày

4 lần huỷ Dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

14 ngày

5 lần huỷ Dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

28 ngày

Trên 5 lần huỷ Dịch vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

Vĩnh viễn

***Hủy dịch vụ: đuợc hiểu là Khách hàng tự hủy Dịch vụ hoặc không báo hủy nhưng khi tài xê đến (hoặc gọi điện) thì từ chối nhận Dịch vụ. Hủy Dịch vụ liên tiếp được hiểu là giữa các lần hủy không có lần nào Dịch vụ được thực hiện.

Bộ phận chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Địa chỉ trụ sở: 148 Đường số 41, Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM

Điện thoại: 0911277799

Email: hieunv@taixecuaban.com

11. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ứng dụng Tài Xế Của Bạn áp dụng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch như sau:

· Quản lý thông tin của nhà cung cấp: Khi đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ trên Ứng Tài Xế Của Bạn, nhà cung cấp phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, tư cách pháp lý, địa chỉ, số điện thoại, email) và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin này sẽ được Ứng dụng Tài Xế Của Bạn đưa vào dữ liệu quản lý. Tài Xế Của Bạn sử dung thông tinnhà cung cấp để đảm bảo rằng giao dịch đươc thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

· Kiểm soát giao dịch của nhà cung cấp: Các giao dịch của nhà cung cấp với Khách hàng sẽ được Ứng dụng Tài Xế Của Bạn đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của nhà cung cấp

· Khách Hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Tài Xế Của Bạn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro khách hàng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Khách Hàng qua Internet hoặc email. Khách hàng không nên trả tiền trước cho nhà cung cấp mà Khách Hàng chưa kiểm tra lại kết quả của việc thực hiện dịch vụ. Khách Hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào hệ thống của Ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

12. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Tất cả các thông tin do khách hàng cung cấp hoặc do Công ty thu thập trong quá trình kết nối với Ứng dụng được quản lý bởi Chính sách bảo mật của Công ty. Công ty có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến khách hàng phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật để thực hiện Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các dịch vụ khác mà khách hàng có thể quan tâm đến.

12.1 Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Ứng dụng Tài Xế Của Bạn bao gồm: email, điện thoại, sinh nhật, tên đăng nhập, số điện thoại người thân, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ (khách hàng). Đây là các thông tin mà Tài Xế Của Bạn yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc hoặc không bắt buột khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tài Xế Của Bạn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán Ứng dụng Tài Xế Của Bạn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách Hàng các thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn,

Tài Xế Của Bạn cũng sẽ sử dụng các thông tin nhận diện cá nhân của Khách Hàng và một số thông tin nhận diện phí cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Tài Xế Của Bạn, cũng như nhằm phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng.

Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

12.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng dụng Tài Xế Của Bạn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

. Cung cấp đến các nhà cung cấp

· Gửi các thông báo về các hoạt đông trao đổi thông tin giữa nhà cung cấp và Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn

· Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng

· Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

· Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan điều tra đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

12.3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ Phần Tài Xế Của Bạn

Địa chỉ: 148 Đường số 41, Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số hotline: 0911277799

Email: hieunv@taixecuaban.com

12.4 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tài Xế Của Bạn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng Tài Xế Của Bạn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tài Xế Của Bạn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

12.5 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng Tài Xế Của Bạn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn. Việc thu thập và sửa dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Tài Xế Của Bạn cam kết rằng:

· Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

· Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Tài Xế Của Bạn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.

· Ban quản lý Tài Xế Của Bạn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tài Xế Của Bạn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

13. Tạm ngưng, bảo trì Ứng dụng

Việc bảo trì Ứng dụng có thể được thực hiện định kì hoặc không theo định kì. Khách hàng không được khiếu nại về việc Ứng dụng bị tạm ngưng để bảo trì hay do bất kỳ lí do gì và các tổn thất phát sinh trong thời gian tạm ngưng.

14. Chấm dứt Ứng dụng

14.1 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của Công ty, chấm dứt Ứng dụng vào bất cứ thời điểm nào, có hoặc không có lý do, mà không cần báo trước.

14.2 Công ty không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hoặc chí phí phát sinh theo bất cứ cách thức nào, từ hoặc do việc chấm dứt Ứng dụng.

15. Luật áp dụng và Cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam và các bên đồng ý Tòa án tại Việt Nam sẽ có thẩm quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp phát sinh từ Điều khoản sử dụng này.

16. Điều khoản áp dụng

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website: https:// www. taixecuaban.com và trên Ứng dụng. Công ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Ứng dụng và Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xóa bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Ứng dụng và Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên website taixecuaban.com hoặc/và Ứng dụng. khách hàng xác nhận và đồng ý rằng khách hàng phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là khách hàng đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc khách hàng đã chấp thuận và đồng ý với những thay đổi đó.

17. Điều khoản cam kết

Mọi khách hàng và nhà cung cấp khi sử dụng Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn làm giao dịch cung cấp dịch vụ vận chuyển thì đồng nghĩa các bên có liên quan đã chấp thuận thuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ Tài Xế Của Bạn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Bộ phận chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Công ty Cổ Phần Tài Xế Của Bạn

Địa chỉ: 148 Đường số 41, Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số hotline: 0911277799

Email: hieunv@taixecuaban.com

ĐẠI DIỆN CÔNG TY