CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Tất cả các thông tin do khách hàng cung cấp hoặc do Công ty thu thập trong quá trình kết nối với Ứng dụng được quản lý bởi Chính sách bảo mật của Công ty. Công ty có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến khách hàng phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật để thực hiện Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các dịch vụ khác mà khách hàng có thể quan tâm đến.

1 Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu của khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ chủ yếu trên Ứng dụng Tài Xế Của Bạn bao gồm: email, điện thoại, sinh nhật, tên đăng nhập, số điện thoại người thân, mật khẩu đăng nhập, vị trí di chuyển, định vị luôn mở chế độ luôn luôn trong lúc sử dụng dịch vụ, địa chỉ ..... Đây là các thông tin mà Tài Xế Của Bạn yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc hoặc không bắt buột khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tài Xế Của Bạn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán Ứng dụng Tài Xế Của Bạn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách Hàng các thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Tài Xế Của Bạn cũng sẽ sử dụng các thông tin nhận diện cá nhân của Khách Hàng và một số thông tin nhận diện phí cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Tài Xế Của Bạn, cũng như nhằm phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng.

Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng dụng Tài Xế Của Bạn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

. Cung cấp đến các nhà cung cấp

· Gửi các thông báo về các hoạt đông trao đổi thông tin giữa nhà cung cấp và Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn

· Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng

· Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

· Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan điều tra đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ Phần Tài Xế Của Bạn

Địa chỉ: 148 Đường số 41, Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số hotline: 0911277799

Email: hieunv@taixecuaban.com

4 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tài Xế Của Bạn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng Tài Xế Của Bạn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tài Xế Của Bạn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

5 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng Tài Xế Của Bạn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ứng Dụng Tài Xế Của Bạn. Việc thu thập và sửa dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Tài Xế Của Bạn cam kết rằng:

· Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

· Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Tài Xế Của Bạn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.

· Ban quản lý Tài Xế Của Bạn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tài Xế Của Bạn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Bộ phận chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Công ty Cổ Phần Tài Xế Của Bạn

Địa chỉ: 148 Đường số 41, Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số hotline: 0911277799

Email: hieunv@taixecuaban.com

ĐẠI DIỆN CÔNG TY